metalworkingmag.pl
NSK

Podrabianie łożysk - skala ryzyka

Podrabianie łożysk stanowi globalny problem, ponieważ wszystkie rynki są podatne na ryzyko zakupu tego typu produktów o niskiej jakości. Firma NSK, jako wiodący producent łożysk klasy premium, skupia się na wyeliminowaniu tego zjawiska, które zagraża bezpieczeństwu użytkowników i ostatecznie sprawia, że klienci zmagają się z ograniczoną niezawodnością i wyższymi kosztami cyklu życia produktów.

Nieustanne dążenie do pozostania konkurencyjnym i rentownym stworzyło kulturę, w której zbyt wiele firm zmuszonych jest podejmować decyzje zakupowe wyłącznie na podstawie ceny jednostkowej danego produktu, ignorując inne czynniki, takie jak całkowity koszt posiadania (TCO) i wydajność. Jednak korzystanie z tzw. okazji często wiąże się ostatecznie z dużo wyższą ceną, a wiele zespołów zakupowych i inżynierów nie zdaje sobie sprawy z ryzyka i niebezpieczeństw związanych z przyjęciem takiej strategii.

Końcowym rezultatem tego typu działań jest zwykle niezamierzone nabycie i dostawa podrobionych łożysk. Chociaż cena była niższa, w rzeczywistości całkowity koszt zakupu może być znacznie wyższy. Po pierwsze te niskiej jakości podrobione produkty częściej się psują zaraz po wprowadzeniu do użytku, co zwiększa koszty konserwacji i przestojów. Należy również zauważyć, że koszty te praktycznie zawsze przekraczają kwotę zaoszczędzoną na początkowym zakupie.

Pochodzenie podrobionych produktów
Podrobione łożyska pochodzą zwykle z niekontrolowanych źródeł w krajach o niskich kosztach pracy, w których nieuczciwe zakłady używają materiałów niskiej jakości, obrabianych na starzejących się maszynach obsługiwanych przez słabo opłacanych, niewykwalifikowanych pracowników. Łożyska, które są często niewłaściwie obsługiwane i przechowywane, umieszcza się następnie w pudełkach zaprojektowanych tak, aby przypominały oryginalne opakowania producenta, co ma całkowicie ukryć nieautentyczność produktu w celu oszukania zarówno nabywców, jak i użytkowników.

Kupując podrabiane łożyska musimy liczyć się z niejednolitą jakością. Mogą one wytrzymać wystarczająco długo, aby przejść próby przedprodukcyjne, ale ich przedwczesne uszkodzenie w warunkach środowiska fabrycznego wzbudzą podejrzenia co do wydajności maszyny, systemu czy pojazdu, w którym zostały umieszczone. To może zagrozić reputacji marki lub obniżyć sprzedaż.

Wiele firm, które znajdą się w takiej sytuacji i będzie wymagać pomocy, szybko odkryje całkowity brak wsparcia i doradztwa technicznego. Zazwyczaj fałszerze nie mają lokalnych inżynierów ds. aplikacji, którzy mogą odpowiedzieć na pytania, ani nie posiadają żadnych nowoczesnych, dobrze wyposażonych centrów technologicznych, które mogłyby dostarczyć dane testowe, przeprowadzić ocenę wad produktu lub analizę uszkodzeń.

Jakość materiału ma znaczenie
Materiały wykorzystane do produkcji fałszywych łożysk nie mogą się równać pod względem jakości oferowanej przez dostawców OEM, takich jak firma NSK, która wykorzystuje dziesięciolecia doświadczenia w inżynierii materiałowej, dzięki czemu produkowane łożyska przewyższają wymagania współczesnych zastosowań przemysłowych. Jakość stali jest głównym czynnikiem wpływającym na niezawodność łożysk, przy czym nawet 20-krotna różnica w długości okresu eksploatacji (na korzyść produktu oryginalnego w stosunku do podrobionego) nie jest niczym niezwykłym.

Trwałość zmęczeniowa stopowych stali łożyskowych, takich jak 100 Cr6 (lub SUJ2 w przypadku standardów japońskich) zależy przede wszystkim od zawartości wtrąceń. W szczególności wtrącenia tlenkowe lub niemetaliczne sprzyjają powstawaniu negatywnych efektów w podpowierzchniowej strukturze bieżni łożysk. Przykładowo znany jest fakt, iż wtrącenia tlenku glinu, powstające w procesie utleniania podczas wytopu stali, mogą prowadzić do znacznego zmniejszenia trwałości zmęczeniowej łożyska. Efekt ten zachodzi, ponieważ wtrącenia tlenku glinu są relatywnie twarde i mogą się kruszyć podczas procesu przeróbki stali, takiego jak np. kucie.

Podczas wykruszenia, wtrącenia kurczą się i osłabiają mikrostrukturę łożyska. W ramach partnerstwa z wiodącym producentem stali firma NSK opracowała materiały, takie jak stal Z, stal EP oraz BNEQARTET w celu zapobiegania tego typu negatywnym efektom. Niektóre z tych materiałów są produkowane z wykorzystaniem specjalnego procesu wytopu, który zmniejsza zawartość wtrąceń niemetalicznych i zwiększa trwałość zmęczeniową.

W przypadku fałszywek obróbka cieplna stanowi kolejny proces, który albo w ogóle nie został zastosowany, albo zrealizowano go niewłaściwie, co pogarsza specyficzne właściwości stali i w konsekwencji jakość łożysk. Materiały, takie jak stal SHX NSK, są poddawane specjalnej obróbce cieplnej, dzięki czemu jest ona szczególnie odporna na zużycie w wysokich temperaturach pracy. Łożyska tego typu są wymagane nie tylko tam, gdzie duże ilości ciepła stanowią nieodłączną część procesu, ale także w aplikacjach obróbki maszynowej i obrabiarkach, w przypadku których duże prędkości wrzecion generują wysokie temperatury komponentów napędowych. Podczas prac rozwojowych charakterystyka stali SHX została potwierdzona poprzez wszechstronne testy odporności na zużycie oraz testy trwałości zmęczeniowej powierzchni. Fałszerze nie oferują tego typu badań rozwojowych ani analiz.

Walka trwa
Chociaż firma NSK nadal intensywnie prowadzi działania mające na celu identyfikację i ściganie fałszerzy, konkluzja jest jasna: nabywając produkty NSK, klienci powinni zachować należytą ostrożność i kupować je tylko z zaufanych źródeł, takich jak autoryzowani dystrybutorzy NSK.

Dodatkowe informacje na temat rynku podrabianych łożysk można znaleźć na stronie www.stopfakebearings.com

1) Podrobione łożyska NSK i opakowania znalezione w nielegalnym zakładzie produkcyjnym.


Podrabianie łożysk - skala ryzyka

2) Szczegóły sfałszowanego opakowania łożysk NSK.
 

Podrabianie łożysk - skala ryzyka

3) Podrobione łożyska NSK po wyjęciu z opakowania.


Podrabianie łożysk - skala ryzyka

4) Zbliżenie podrobionego łożyska.
 

Podrabianie łożysk - skala ryzyka

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP