metalworkingmag.pl
Norelem

Standardowe elementy maszyn ograniczają przestoje i zapewniają ciągłość prowadzenia biznesu

David Messant, kierownik produkcji w firmie norelem specjalizującej się w branży standardowych komponentów maszyn, bada w jaki sposób można je wykorzystać do wdrażania rozwiązań cyfrowych, zrobotyzowanych i wspierających łańcuchy dostaw, tak aby minimalizować przestoje i maksymalizować wydajność.

Standardowe elementy maszyn ograniczają przestoje i zapewniają ciągłość prowadzenia biznesu

Tradycyjnie inżynieria i produkcja zależały od wspólnej pracy ludzi i maszyn. Jednak ta zależność stwarza również ryzyko - jeśli dochodzi do niezaplanowanego przestoju maszyny lub jej operator nie jest dostępny, cała linia produkcyjna może się zatrzymać. W rezultacie dochody i zyski z działalności spadają, a jeśli problemy nie zostaną szybko rozwiązane, to funkcjonowanie całej firmy może być zagrożone.

Dla wielu producentów zwiększenie odporności na tego typu problemy ma kluczowe znaczenie dla przetrwania, ale może stanowić także szansę na uwolnienie jeszcze większego potencjału produktywności. Technologie związane z koncepcją «Przemysłu 4.0», takie jak automatyzacja, sztuczna inteligencja i cyfryzacja, już obecnie pozwalają firmom funkcjonować online, pomagając zwiększać wydajność i usprawniać produkcję.

Chociaż wprowadzenie gruntownych zmian technologicznych w fabryce lub zakładzie to idealne rozwiązanie, w praktyce jego pełne wdrożenie może potrwać miesiące, jeśli nie lata i nie zawsze jest dostępne. Zamiast tego producenci mogą wybrać komponenty standardowe, które pozwalają obniżyć koszty, zmaksymalizować wydajność produkcji i zwiększyć odporność instalacji na nieprzewidziane okoliczności.

Odporność na zakłócenia zewnętrzne i elastyczność produkcji
Jednym ze sposobów w jaki standardowe komponenty przyczyniają się do zwiększenia odporności fabryk i zakładów jest zapewnianie przez nie bardzo pożądanej elastyczności produkcji. Ta funkcjonalność jest spójna z jedną z najpopularniejszych koncepcji ostatnich lat - «fabryką przyszłości».

Wspomniane fabryki są zdefiniowane przez zaawansowane technologie produkcyjne i jedną z ich charakterystycznych cech jest zdolność do zapewnienia szybkiego przezbrojenia produkcji i dostosowania jej do aktualnego popytu. Aby to było możliwe inżynierowie muszą być w stanie płynnie rekonfigurować linie produkcyjne.

I właśnie tutaj standardowe komponenty maszyn mają do odegrania ważną rolę. Zamiast inwestować w skomplikowane maszyny i kosztowne komponenty na zamówienie, inżynierowie mogą wykorzystać komponenty standardowe w celu szybkiej i łatwej zmiany profilu produkcji.

Części oferowane przez firmę norelem, takie jak koła zębate, napędy ślimakowe, prowadnice, systemy pozycjonujące i wiele innych, są dostępne w znormalizowanym zakresie rozmiarów i dużym wyborze materiałów. Zapewnienie firmom możliwości montażu nowych maszyn jest po prostu kwestią posiadania wiedzy, know-how i dostępu do części.

W przypadku maszyn wykonanych z komponentów standardowych rozwiązanie to zapewnia również dodatkową ochronę, ponieważ jeśli jakiś element wymaga wycofania z eksploatacji, taką część można szybko pozyskać i wymienić, co pomaga zminimalizować prawdopodobieństwo długotrwałych, nieoczekiwanych awarii.

Rola automatyzacji w maksymalizacji wydajności
W ciągu ostatnich dwóch dekad automatyzacja zmieniła sektor produkcyjny. Obecnie powszechnym widokiem są duże, zrobotyzowane ramiona poruszające się nad halą fabryczną. Jednocześnie mniejsze roboty współpracujące (tzw. «coboty») bezpiecznie i precyzyjnie wykonują wraz ze swoimi ludzkimi partnerami powtarzające się, nużące i «brudne» zadania. Oczywiste jest, że to automatyzacja stanowi klucz do nowoczesnej produkcji.

Chociaż nikt nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć kolejnych etapów rozwoju sektora produkcyjnego, to sami producenci zaczynają badać, w jaki sposób robotyka i automatyzacja mogą pomóc ich biznesowi - zarówno pod względem skalowania produkcji, jak i zapewnienia ciągłości prowadzenia operacji w przypadku niedoborów personelu. Podczas gdy wiele osób obawia się, że roboty przejmą ich miejsca pracy, to jednak rozwój automatyzacji niekoniecznie wyeliminuje potrzebę zatrudniania ludzi, ponieważ są oni niezbędni do nadzorowania operacji produkcyjnych i interpretacji danych.

Niemniej jednak dla wielu małych i średnich producentów przeszkodą jest fakt, że wysokość początkowych nakładów, wymogi konserwacyjne i serwisowe nowych maszyn uniemożliwiają im wdrożenie zaawansowanych rozwiązań zrobotyzowanych.

W takiej sytuacji standardowe komponenty maszyn mogą znacząco przybliżyć wdrożenie rozwiązań zautomatyzowanych. Dzięki napędom, elementom sterującym, paskom, kołom pasowym, przekładniom i wielu innym elementom dostępnym w różnych znormalizowanych rozmiarach i wersjach materiałowych producenci mogą szybko i łatwo zautomatyzować różne etapy swoich procesów, bez potrzeby korzystania z niestandardowych, kosztownych komponentów i zewnętrznych specjalistów.


Standardowe elementy maszyn ograniczają przestoje i zapewniają ciągłość prowadzenia biznesu

Wsparcie dla digitalizacji i pracy zdalnej
Korzystanie w pełni z zalet automatyzacji wymaga zaakceptowania i wsparcia digitalizacji oraz pracy zdalnej. Z pewnością ostatnie wydarzenia uwidoczniły oczywistą słabość sektora produkcyjnego, polegającą na tym, że bez ludzi nadzorujących operacje maszyn, cała produkcja zatrzymuje się.

Aby przezwyciężyć tę słabość, konieczne jest, aby sektor wytwórczy był w stanie dostosować się do różnych warunków pracy, takich jak możliwość zdalnego zarządzania robotami. Pomimo tego, że technologia zaczyna pozwalać operatorom znajdującym się poza zakładem kontrolować maszyny, to realizacja w taki sam sposób prac konserwacyjnych i utrzymujących ciągłość produkcji jest znacznie większym wyzwaniem.

Wynika to z faktu, że o potrzebie konserwacji zwykle decydują kontrole wizualne, a przebywanie poza miejscem pracy wyklucza taką opcję. Jeśli na miejscu nie wdrożono procesów umożliwiających zdalną konserwację, może to spowodować zagrożenia, takie jak nadmierne zużycie komponentów, prowadzące do nieoczekiwanej awarii danej maszyny.

Aby rozwiązać ten problem, elementy maszyn można wzbogacić o warstwę cyfrową umożliwiającą inżynierom ds. konserwacji zdalne diagnozowanie  i rozwiązywanie problemów.

Przykładowo, dodając czujniki do sprzętu inżynierowie mogą monitorować parametry fizyczne, takie jak ciepło i wibracje. Eliminuje to potrzebę długich i żmudnych testów diagnostycznych, a jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo, że naprawa uda się za pierwszym razem. Dostęp do danych gwarantuje również zamówienie odpowiednich części i standardowych komponentów oraz najszybszą możliwą naprawę maszyny.


Standardowe elementy maszyn ograniczają przestoje i zapewniają ciągłość prowadzenia biznesu

Standardowe komponenty maszyn podstawą inżynierii
Burzliwe czasy mogą wstrząsnąć każdym biznesem, ale przy typowo praktycznym charakterze inżynierii i produkcji efekty te są odczuwane znacznie ostrzej. Aby poradzić sobie z obecnymi i nadchodzącymi zawirowaniami, producenci muszą być elastyczni. Zdolność do monitorowania, kontrolowania, regulacji i dostosowywania procesów ma zasadnicze znaczenie dla minimalizacji przestojów, zwiększenia wydajności i zapewnienia w przyszłości ciągłości prowadzenia operacji biznesowych.

Podczas gdy wokół korzyści, które można uzyskać dzięki nowym, przełomowym i często mylącym technologiom, panuje duży szum medialny, wielu użytkowników w czasach kryzysu odnajduje równowagę dzięki znanym i sprawdzonym rozwiązaniom. Standardowe komponenty maszyn stanowią podstawę dla produkcji, ułatwiając firmom skoncentrowanie się na szybkim powrocie do maksymalnej wydajności.

Więcej informacji na temat firmy norelem jest dostępnych na stronie www.norelem.pl

David Messant - Informacje o autorze
David Messant zajmuje stanowisko kierownika produkcji w firmie norelem. Posiada niezwykle bogate doświadczenie w inżynierii produkcji i jest związany z firmą norelem od 2007 r., a przed objęciem obecnego stanowiska pełnił funkcję kierownika warsztatu. Do jego obowiązków i zadań w firmie norelem należy zarządzanie zespołami produkcyjnymi i konserwacyjnymi, rekrutacją i szkoleniami oraz projektami rozwoju technicznego i strategiami inwestycyjnymi dotyczącymi maszyn.

Poza pracą David jest zapalonym rowerzystą i sportowcem. Od wielu lat należy do zespołu kolarskiego U.V. Aube Troyes, któremu obecnie przewodniczy - został także wybrany dyrektorem zawodów kolarskich Paryż-Troyes 2020.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP