metalworkingmag.pl
Southco

Firma Southco przedstawia nowy, stylowy, odporny na korozję zawias pozycjonujšcy ze stali nierdzewnej

Firma Southco niedawno rozszerzyła swojš udanš serię zawiasów E6 ze stałym momentem obrotowym z regulacjš położenia o odpornš na korozję wersję ze stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałš trwałoœć w trudnych warunkach zewnętrznych. Dzięki stylowemu wzornictwu, wykończeniu z polerowanš powierzchniš i i ogromnej wytrzymało ci, zawias E6 ze stałym momentem obrotowym ma wyrafinowany wyglšd i zapewnia długotrwałe działanie bez konieczno ci konserwacji.

Firma Southco przedstawia nowy, stylowy, odporny na korozję zawias pozycjonujšcy ze stali nierdzewnej

Zawiasy E6 ze stałym momentem obrotowym zapewniajš niezawodne pozycjonowanie w stałych warunkach eksploatacyjnych, eliminujšc potrzebę stosowania rozpórek gazowych lub innych pomocniczych wsporników do utrzymywania drzwi lub paneli we wła ciwym położeniu. Zawiasy E6 ze stałym momentem obrotowym firmy Southco sš wstępnie regulowane w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantujšc sprawno ć bez regulacji przez cały okres użytkowania w większo ci zastosowań.

Stewart Beck, Globalny Menedżer Produktu, dodaje: Zawias ze stali nierdzewnej E6 ze stałym momentem obrotowym jest produktem premium, zapewniajšcym maksymalnš odporno ć na korozję, nie wspominajšc o stylowym wyglšdzie. Ergonomiczny i atrakcyjny zawias E6 jest idealny do zastosowań w sprzęcie morskim, medycznym i spożywczym.”
Więcej informacji na temat funkcjonalno ci zawiasów E6 ze stałym momentem obrotowym znajduje się na stronie www.southco.com. Pro bę o informacje można również wysłać do całodobowego działu obsługi klienta na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP