metalworkingmag.pl
Lantek News

Lantek zwiększa swoją bazę klientów w pierwszej połowie 2020 r., osiągając liczbę 24 800 klientów na poziomie globalnym

Lantek, międzynarodowa firma skupiona na rozwoju i komercjalizacji oprogramowania CAD/CAM/MES/ERP oraz pionier cyfrowej transformacji firm z sektora metalowego, umacnia swoją pozycję lidera na rynku krajowym i międzynarodowym, czego wyrazem jest wzrost portfolio klientów w pierwszej połowie 2020 roku.

Lantek zwiększa swoją bazę klientów w pierwszej połowie 2020 r., osiągając liczbę 24 800 klientów na poziomie globalnym

Przekłada się to na ponad 1100 nowych referencji dla firmy.

Wzrost liczby klientów, sięgającej 24 800, oznacza osiągnięcie nowego kamienia milowego dla Lantek, zwłaszcza przy uwzględnieniu faktu, że wystąpił on w trudnym okresie naznaczonym pandemią COVID-19 i surowymi środkami, które przedsięwzięto w wielu krajach w celu jej zwalczenia. Spowodowało to, że działalność produkcyjna w przemyśle metalowym została dosłownie sparaliżowana lub, w najlepszym przypadku, spowolniona.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z odpowiedzi, jaką otrzymuje nasza nowa wersja, Lantek w2020, na rynku oraz z zaufania, jakie pokładają w nas klienci, aby dać ciągłość swojej działalności i kroczyć ku transformacji cyfrowej”, wyjaśnia Juan José Colás, dyrektor handlowy i ds. marketingu firmy Lantek. „Nie możemy zapomnieć, że te wyniki są owocem wysiłku ogromnej rodziny, jaką jest Lantek, zarówno jej pracowników, jak i partnerów, która ponownie udowodniła swój profesjonalizm i doskonałą współpracę, dostosowując się do wyjątkowych okoliczności narzuconych przez pandemię”.

Biorąc pod uwagę dystrybucję według regionów o największym wzroście liczby klientów w pierwszym semestrze, wyróżnia się Azja z Chinami i Koreą na czele; następnie Europa, w której szczególną rolę odgrywają kraje Europy Północnej i Wschodniej. Europa Zachodnia utrzymała, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesiącach, silny wzrost, odzyskując w pewnym stopniu dawny pęd.

W Ameryce warto podkreślić aktywność w Stanach Zjednoczonych, gdzie Lantek uzyskuje nowych klientów z rozwiązaniami i projektami na dużą skalę.


Lantek zwiększa swoją bazę klientów w pierwszej połowie 2020 r., osiągając liczbę 24 800 klientów na poziomie globalnym

Lantek na pełnych obrotach

Po wpływie koronawirusa cały rynek ogarnęła niepewność, łącznie z sektorem metalowym. W obliczu tej sytuacji i warunków narzuconych przez „nową normalność” Lantek daje odpowiedź swoim klientom, robiąc to, co umie najlepiej: dostosowując się, aby działalność nie ustała, a produktywność nadal rosła.

W tym sensie, zbiegając się z niedawnym wprowadzeniem na rynek Lantek w2020 pod hasłem „Never stop”, firma chce podkreślić swoje zaangażowanie wobec klientów, oferując im możliwość towarzyszenia im w ich działalności, tak aby ta się nie zatrzymała.

W ten sposób, biorąc pod uwagę rozwój pracy zdalnej, Lantek wpisuje się w trend umożliwiający zarówno swoim pracownikom, jak i klientom kontynuowanie działalności poprzez łączenie się z dowolnego miejsca. W tym celu nowa wersja 2020 jest przygotowana do pracy awaryjnej i gotowa do działania w różnych wirtualnych scenariuszach, tak aby pracownicy biura techniczno-handlowego klienta mogli nadal zdalnie korzystać z produktów firmy Lantek, dzięki innowacjom zawartym w platformie chmurowej Lantek 360º.

Podobnie firma będzie świadczyć swoje usługi i pracować na pełnych obrotach, aby służyć swoim klientom w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. „Dobre wykorzystanie postępu technologicznego jest częścią filozofii inteligentnej produkcji. Klienci wymagają tego typu usług, a firma Lantek jest zawsze na wysokości zadania”, podkreśla dyrektor handlowy i ds. marketingu Lantek.

www.lantek.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP