metalworkingmag.pl
Lantek News

Nowa wersja Lantek 2020 zapewnia większą oszczędność i wydajność

System zapobiegania kolizjom, pozwala uniknąć ponad 80% przerw produkcyjnych.

Nowa wersja Lantek 2020 zapewnia większą oszczędność i wydajność

Lantek, międzynarodowy lider rozwiązań CAD-CAM/MES/ERP i pionier cyfrowej transformacji przedsiębiorstw sektora obróbki blachy, ogłosił ulepszenia związane z wydaniem nowej wersji oprogramowania - Global Release 2020.

W całej gamie produktów, pojawiło się w sumie ponad 100 nowych funkcjonalności, wśród których należy wyróżnić takie innowacje jak, zapobieganie kolizjom w procesie obróbki dla maszyn wycinających oraz nowy algorytm efektywnego pozbywania się złomu podczas cięcia rur.

„ Rozwój Przemysłu 4.0 i ewolucja potrzeb przedsiębiorstw w sektorze obróbki blachy, wymaga rozwiązań, które zapewnią im rozwój działalności, dzięki większej oszczędności i lepszej wydajności. Lantek, w wyniku wymiany doświadczeń ze swoimi klientami, wprowadza do Lantek Global Release 2020 liczne ulepszenia i innowacje, które pozwalają lepiej optymalizować pracę, redukować koszty dzięki lepszemu wykorzystaniu materiału, i zapewnić większą wydajność procesów” stwierdza Damian Olszowski, Kierownik Sprzedaży Lantek.


Nowa wersja Lantek 2020 zapewnia większą oszczędność i wydajność

Lantek Expert: bezpieczeństwo procesów cięcia i automatyzacja

Aktualizacja oprogramowania do wykrawania i cięcia blach, Lantek Expert, skupia się na zapewnieniu klientom funkcji maksymalizujących produktywność i wydajność maszyn. Wraz z nową wersją oprogramowania CAD-CAM 2D Lantek Expert firma udostępnia łącznie 34 nowości.

Jedną z głównych nowości jest specjalny algorytm dla maszyn wycinających, który zapobiega kolizjom podczas procesu obróbki, dodając mikromostki do tych otworów lub konturów, które po wycięciu, mogą powodować kolizję z głowicą maszyny.

Lantek poprawił również skuteczność funkcji związanych z mikromostkami, skupiając się na dwóch aspektach: poprawie precyzji ich końcowej szerokości oraz symulacji podczas ich ręcznego przypisywania. W przypadku konturów, które nie powinny zostać połączone z blachą, Lantek oferuje nową strategię (zig-zag) umożliwiającą skuteczniejsze, pozbycie się złomu.

Kolejne usprawnienie Lantek, to zwiększenie wydajności związane z rozmieszczaniem elementów, czyli nesting. Lantek oferuje opcję algorytmu, który pozwala zwiększyć wykorzystanie materiału średnio o 7%. Pozwala to znacznie zwiększyć zysk z produkowanych detali, a tym samym zredukować odpady.

Nowości w Lantek Expert to również funkcje pomagające w zarządzaniu produkcją poprzez lepszą identyfikację odpadów użytecznych, dzięki zastosowaniu ich automatycznego znakowania (maszyny wycinające). System daje możliwość nadania wewnętrznych identyfikatorów, jak również oznaczenia wymiarów lub ich wagi.

Lantek Flex3d optymalizacja cięcia rur w celu zapobiegania kolizjom

Rynek cięcia rur jest coraz większy, ponieważ wielu producentów wprowadza tego typu maszyny, a obecne na rynku urządzenia ewoluują wraz z nowym osprzętem poprawiając wydajność i automatyzując seryjne cięcie rur.

Aby sprostać tym potrzebom, Lantek Flex3d v40 zawiera nowy algorytm, który pozwala skutecznie pozbywać się złomu powstającego podczas wycinania otworów, a który może spowodować kolizje z głowicą maszyny, a także uszkodzenia spowodowane przez upadek na podpory. Podobnie, nowy algorytm zarządzania głowicą, pozwala uniknąć wcześniej wyciętych konturów (aby ponownie uniknąć kolizji), a także zminimalizować czas pracy maszyny, unikając niepotrzebnego podnoszenia i opuszczania głowicy.

Należy podkreślić, że te dwie nowości pozwalają wyeliminować ponad 80% zatrzymań maszyny z powodu niepożądanych kolizji, które występowały do tej pory.

Dodatkowo, aby obsłużyć nowe urządzenia automatyzujące ładowanie i rozładowywanie elementów, systemy Lantek Flex3d V40 zawierają zautomatyzowane zarządzanie podporami i rozładunkiem, umożliwiając maszynie całkowicie autonomiczną pracę.

Nowa funkcja zarządzania podporami, oprócz unikania kolizji, pozwala zoptymalizować obszary materiału, które wcześniej były uważane za złom, osiągając poprawę wykorzystana materiału o ponad 5%.

„Liczba innowacji wprowadzonych do nowej wersji Lantek Flex3d to odpowiedź na poszukiwanie inteligentnych systemów automatyzujących duże cykle produkcyjne, które pozwalają na redukcję niepotrzebnych przestojów, utrzymanie ciągłości produkcji, a tym samym ograniczenie kosztów”, mówi Damian Olszowski, Kierownik Sprzedaży firmy Lantek.

Lantek Integra & MES

Jeśli chodzi o Lantek Integra, nowa wersja 2020 obejmuje istotne ulepszenia interfejsu, dostosowane do aktualnych standardów wzornictwa aplikacji. Nowy interfejs zapewnia lepsze wykorzystanie miejsca na ekranie oraz lepsze wrażenia wizualne, a także obejmuje zmiany w palecie kolorów, ikonach, rozmiarach czcionek i niektórych mechanizmów nawigacyjnych, co skutkuje większą wydajnością w codziennych zadaniach użytkowników. Obejmuje też cały system analizy danych (Customer Analytics).

W odniesieniu do Lantek MES, ulepszenia mają na celu zapewnienie kierownikom produkcji, narzędzi do jeszcze wydajniejszego nadzorowania pracy na hali produkcyjnej. I tak Lantek MES Manager zawiera nowe rozszerzenie, MES Monitoring, którego celem jest wizualizacja operacji oczekujących na każdym gnieździe produkcji. Umożliwia ono różne tryby wizualizacji Gantt oraz różne mechanizmy pozwalające na wyszukiwanie i wizualizowanie operacji na podstawie odmiennych kryteriów. Ponadto ta wersja obejmuje narzędzie do minitorowania zaawansowanych statystyk produkcji (Manufacturing Analytics).

Lantek, a sterowanie numerycznye

Wreszcie, w ramach nieustannych wysiłków na rzecz zapewnienia najpotężniejszego oprogramowania na wszystkich poziomach struktury swoich klientów, Lantek postanowił zaktualizować produkt przeznaczony dla kontrolerów maszyn - Lantek Inside, aby jego wszyscy użytkownicy mogli korzystać z najnowszych opcji obróbki na swoich maszynach.

www.lantek.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP